6274505073885184 BUBIST0RE 【預購9月4日截】美國Godiva 心太軟預拌粉 【預購9月4日截】美國Godiva 心太軟預拌粉 😱😱美國大激減‼️‼️ 🍫🍮 Godiva心太軟朱古力預拌粉 一盒只需$88!!! 🤗🤗 每盒仲可以整到12個心太軟🍮🍮, 平均只係$7.3/個咋😍😍 仲要係GODIVA嘅朱古力添🍫🍫 真係超級抵🥳🥳!! 平時去甜品店食個心太軟,最平都要五十幾元一個啦!! 😯 G Product #: bubist0re-【預購9月4日截】美國Godiva 心太軟預拌粉 2022-09-16 Regular price: $HKD$98.0 Available from: BUBIST0REIn stock