5420891930492928 BUBIST0RE 【6月30日或之前早鳥優惠訂購】Duria榴冠王馬來西亞貓山王榴槤冰皮月餅券 話咁快又就到中秋佳節🏮 一年一度🎉梗係要慶祝吓啦🎊🎊

🏆 馬來西亞🇲🇾連續多年銷售冠軍🎉
🥮Duria #馬來西亞貓山王榴槤冰皮月餅 🥮 榴槤之皇🌟貓山王D197🌟 真材實料💯🇲🇾馬來西亞直運到港🛫 馬來西亞著名品牌 #Duria榴冠王
啖啖貓山王🤤 口口榴槤香😍😍 
Duria係貓山王榴槤冰皮月餅嘅始祖‼️👍🏻 Product #: bubist0re-【6月30日或之前早鳥優惠訂購】Duria榴冠王馬來西亞貓山王榴槤冰皮月餅券 2022-06-22 Regular price: $HKD$298.0 Available from: BUBIST0REIn stock